ЗА НАС

Здружение на граѓани за 
Граѓански активизам, хуманизам,
правна заштита, економија, култура, едукација, информатичка технологија, социјална заштита, родова еднаквост и инклузија.